جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری مجموعه ساخت و تولید (ماشین ابزار - طراحی و نقشه کشی صنعتی - قالب سازی - جوشکاری) - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری مجموعه ساخت و تولید (ماشین ابزار - طراحی و نقشه کشی صنعتی - قالب سازی - جوشکاری) - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، استاتیک و مقاومت مصالح، علم مواد، مجموعه دروس اختصاصی ماشین ابزار (شامل ماشین های کنترل عددی، اندازه گیری دقیق، قید و بند، رسم فنی، ماشین های ابزار)، مجموعه دروس اختصاصی طراحی و نقشه کشی صنعتی (شامل اجزاء ماشین، قید و بند، طراحی قالب، نقشه کشی صنعتی، گرافیک)، مجموعه دروس اختصاصی قالب سازی (شامل اجزاء ماشین، اندازه گیری دقیق، قید و بند، طراحی قالب، رسم فنی)، مجموعه دروس اختصاصی جوشکاری (شامل تکنولوژی جوشکاری، تکنولوژی برش و تغییر شکل نیم ساخته های فلزی، تست های مخرب و غیرمخرب، متالورژی جوش، رسم فنی) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).