جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه زبان انگلیسی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه زبان انگلیسی

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: زبان شناسی و روش تدریس زبان های خارجی، درآمدی بر ادبیات، اصول و روش ترجمه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی (خاص) و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و نود و هشتم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شيخ اشراق تقابل نور و ظلمت را تقابل ................ مي داند و برزخيت را مقتضي ................ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تناقض - هيئات جسماني مي شمرد.
2) تناقض - هيچ گونه هيئتي نمي شمرد.
3) عدم و ملکه - هيچ گونه هيئتي نمي شمرد.
4) عدم و ملکه - هيئات جسماني صرف مي شمرد.
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت،
... بیشتر