جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / کاردانی پیوسته آزاد متالوژی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی پیوسته آزاد متالوژی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: تکنولوژی و کارگاه مدل سازی (10 سوال)، اصول متالورژیکی و تکنولوژیکی ریخته گری (20 سوال)، محاسبات فنی (15 سوال)، شناخت فلزات (15 سوال)، رسم فنی (10 سوال)، ریاضی (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).