جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / مامایی کتاب هدیه دهید

مامایی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی (1)، جنین شناسی (1)، نوزادان و مراقبت های مربوطه (2)، بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده (2)، بارداری و زایمان و بیماری های زنان (4) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و هفتم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– استفاده از کدام نوع بذر در مزرعه چغندرقند به عمليات تنک نياز ندارد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) پلي ژرم
2) مولتي ژرم
3) مونو ژرم تکنيکي
4) مونو ژرم ژنتيکي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه
... بیشتر