جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / مامایی کتاب هدیه دهید

مامایی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی (1)، جنین شناسی (1)، نوزادان و مراقبت های مربوطه (2)، بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده (2)، بارداری و زایمان و بیماری های زنان (4) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).