جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری مامایی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری مامایی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، بارداری، زایمان و بیماری های زنان، جنین شناسی، نوزادان و مراقبت های مربوطه، بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده، بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامائی.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش نوزدهم

- سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - در پایانه آکسونی کدام پدیده موجب شروع روند آزادسازی نور و ترانسمیتر می شود؟  سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) ورود پتاسیم
2) ورود کلسیم
3) خروج کلر
4) خروج سدیم
پاسخ سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

- سوال 2 از سری سوالات کارشناسی ارشد
... بیشتر