جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت مامایی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت مامایی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: بارداری، زایمان و شیردهی (۳)، مراقبت نوزادان طبیعی (۱)، بیماری های داخلی جراحی در بارداری، زایمان و بارداری های پر خطر (۲)، فیزیولوژی تولید مثل (۱)، احیاء نوزاد و مادر (۱)، بهداشت باروری (۲) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهاردهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بهترين روش جمع آوري مني براي تلقيح مصنوعي در گاو کدام است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) الکترواجاکولاتور
2) واژن مصنوعي
3) جمع آوري مني از واژن گاو ماده
4) ماساژ ارگان هاي جنسي ضميمه (غدد وزيکولي و آمپول)

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در گــاو کدام يک از آنتي بيوتيک هاي زير به طور
... بیشتر