جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیک پزشکی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیک پزشکیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و سی و هشتم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در چه مرحله اي از چرخه تقسيم سلولي،‌ بسته بندي DNA کمترين ميزان فشردگي را دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تلوفاز
2) متافاز
3) اينترفاز
4) پروفاز دو
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در خصوص گروه
... بیشتر