جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیک پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیک پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و نود و دوم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تخمک،‌ در کدام يک از مراحل زير،‌ از فوليکول آزاد مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) اووسيت اوليه
2) اووسيت ثانويه
3) زيگوت
4) همراه با دو جسم قطبي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام
... بیشتر