جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری فیزیولوژی پزشکی کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری فیزیولوژی پزشکی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، فیزیولوژی، زیست شناسی جانوری، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش هفتاد و سوم

– سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – در حقوق ایران صاحب امتیاز ظرف چند ماه پس از صدور پروانه نشریه باید مبادرت به انتشار آن نماید؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) نه ماه
2) شش ماه
3) سه ماه
4) یک سال
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور
... بیشتر