جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / فیزیوتراپی ورزشی کتاب هدیه دهید

فیزیوتراپی ورزشی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: کینزیولوژی و بیومکانیک (2)، ارزشیابی و اندازه گیری عضلانی (2)، فیزیولوژی سیستم قلب و عروق و تنفس (2)، فیزیولوژی کار و ورزش (2)، فیزیولوژی عضله (2)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و چهل و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – وقتي که دانش آموزي شکست مي خورد،‌ کدام الگوي نسبت دادن مي تواند او را به کوشش بيشتر براي آينده برانگيزاند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) دروني،‌ ناپايدار و قابل کنترل    
2) بيروني،‌ ناپايدار و غيرقابل کنترل
3) دروني،‌ پايدار و غيرقابل کنترل
4) بيروني،‌ پايدار و غيرقابل کنترل
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد
... بیشتر