جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیوتراپی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیوتراپیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و بیست و پنجم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از مفاهيم زير معقول ثاني منطقي است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) وحدت
2) امکان
3) وجود
4) نوع
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به نظر توماس آکوئيناس، کدام
... بیشتر