جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / فناوری تصویربرداری پزشکی (تکنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI) کتاب هدیه دهید

فناوری تصویربرداری پزشکی (تکنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فیزیک عمومی (2)، ریاضی عمومی (2)، فیزیک هسته ای و اتمی (2)، فیزیک پرتوها و دستگاه های تصویربرداری (2)، آناتومی (2)، فیزیولوژی (2)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).