جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / فناوری تصویربرداری پزشکی (تکنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI) کتاب هدیه دهید

فناوری تصویربرداری پزشکی (تکنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فیزیک عمومی (2)، ریاضی عمومی (2)، فیزیک هسته ای و اتمی (2)، فیزیک پرتوها و دستگاه های تصویربرداری (2)، آناتومی (2)، فیزیولوژی (2)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و بیست و هشتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – خبري که به دلالت التزامي از مجموع اخبار و حکايات مختلف نتيجه گيري مي شود خبر ............. ناميده مي شود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) خبر متواتر لفظي    
2) خبر متواتر اجمالي
3) خبر مستفيض اجمالي
4) خبر متواتر معنوي
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير
... بیشتر