جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / فناوری بنادر و لنگرگاه ها - گرایش تجهیزات و ماشین آلات کتاب هدیه دهید

فناوری بنادر و لنگرگاه ها - گرایش تجهیزات و ماشین آلات