جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی) کتاب هدیه دهید

فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فناوری اطلاعات سلامت (3)، مدیریت اطلاعات سلامت (3)، بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی (2)، سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت (2)، کامپیوتر و ساختمان داده (2)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و هفتاد و یکم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام ديوان وظيفه خبررساني دولتي را برعهده داشت و مسئول اطلاع و آگاهي حکومت از ولايات و مناطق بود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) حسبه    
2) بريد
3) رسائل
4) شرطه
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – موضوع اصلي کدام کتاب «موسيقي
... بیشتر