جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / کاردانی جامع پودمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات - گرایش خدمات رایانه ای در شهرداری - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی جامع پودمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات - گرایش خدمات رایانه ای در شهرداری - سوالات، جزوات، منابع و ...