جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / فناوری اطلاعات و ارتباطات - گرایش خدمات رایانه ای در شهرداری امروز سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۶

فناوری اطلاعات و ارتباطات - گرایش خدمات رایانه ای در شهرداری