جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت فارماکولوژی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت فارماکولوژی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: فارماکولوژی (5)، فیزیولوژی (2)، بیوشیمی پزشکی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و هفتم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – داوطلب میزبانی بازی های المپیک،‌ چند سال قبل از بازی ها باید داوطلبی خود را اعلام نماید؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) 6/5 سال قبل
2) بین 4 تا 6 سال
3) بین 6 تا 7 سال
4) بین 8 تا 10 سال

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از جمله دلایل استفاده از مسکات
... بیشتر