جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم گیاهی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم گیاهیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هشتم

– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – بالا بودن سختی و قلیائیت آب چه تاثیری بر سرنوشت فلزات سنگین در محیط های آبی دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کاهش سمیت
2) افزایش سمیت
3) افزایش حلالیت
4) افزایش زیست فراهمی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور)
... بیشتر