جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم پایه کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم پایهسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هفتاد و یکم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تست رايت (بروسلوز) قادر به تشخيص آنتي بادي هاي کدام يک از بروسلاهاي زير نمي باشد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) سوئيس
2) کنيس
3) نئوتومه
4) آبورتوس
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام
... بیشتر