جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری دربرگیرنده رشته های علوم و مهندسی آبخیزداری، علوم و مهندسی مرتع می باشد.
رشته علوم و مهندسی آبخیزداری از زیرمجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری شامل 4 گرایش سیلاب و رودخانه، مدیریت حوزه های آبخیز، حفاظت آب و خاک، آبخیزداری شهری، رشته علوم و مهندسی مرتع از زیرمجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری شامل 3 گرایش مدیریت مرتع، اصلاح و احیای مرتع، گیاهان دارویی و صنعتی می باشد.
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری شامل موارد زیر می باشند:
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، حفاظت خاک و آبخیزداری، مرتع داری، هیدرولوژی کاربردی، ژئومورفولوژی و زمین شناسی، جامعه شناسی روستایی، اصلاح و توسعه مراتع، شناسایی گیاهان مرتعی، ارزیابی و اندازه گیری مرتع.
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هشتاد و چهارم ( بیشتر ... )