جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم و مهندسی محیط زیست - تنوع زیستی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم و مهندسی محیط زیست - تنوع زیستیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سی و نهم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تغییر رنگ آبی متمایل به سیاه در بافت ها، به ویژه احشا را پس از مرگ، چه می نامند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) آغشتگی به صفرا
2) آغشتگی به هموگلوبین
3) ملانوز کاذب
4) هیپوستاز
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت،
... بیشتر