جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: ریاضیات عمومی، هیدروبیولوژی عمومی، آمار حیاتی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش نود و هشتم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) انواع دانش از نگاه رویکرد پردازش اطلاعات کدامند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تصویری،‌ بیانی،‌ روش کاری
2) تصویری،‌ نشانه ای،‌ بیانی
3) تصویری،‌ کاربردی،‌ عملی
4) تصویری،‌ ایستا،‌ پویا
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور)
... بیشتر