جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و بیست و پنجم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نمره T برای یک دونده 100 متر با رکورد 12 ثانیه، در صورتی که میانگین رکوردهای مسابقه 11/5 ثانیه و انحراف استاندارد یک باشد، چقدر است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) 45
2) 55
3) 65
4) 100
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 2 از سری سوالات
... بیشتر