جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز - میوه کاری - فیزیولوژی و اصلاح میوه کتاب هدیه دهید

علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز - میوه کاری - فیزیولوژی و اصلاح میوهسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و نود و دوم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بلندترين تپه هاي ماسه اي جهان در کجا قرار دارد و ارتفاع آن چقدر است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) در تاکلاماکان واقع در چين است و 1000 متر ارتفاع دارد.
2) در آتاکاما قرار دارد (بين سواحل پرو و شيلي) و ارتفاع آن 250 متر است.
3) در کوير لوت و دشت مرکزي است و حدود 500 متر ارتفاع دارد.
4) در آمريکا قرار دارد
... بیشتر