جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری علوم ورزشی (مدیریت و برنامه ریزی - علوم ورزشی - تربیت دبیر علوم ورزشی) - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری علوم ورزشی (مدیریت و برنامه ریزی - علوم ورزشی - تربیت دبیر علوم ورزشی) - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آناتومی و فیزیولوژی انسانی، فیزیولوژی ورزشی، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، مبانی تربیت بدنی، روش های آموزش تربیت بدنی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).