جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم و صنایع چوب و کاغذ - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم و صنایع چوب و کاغذ - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هشتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از ويروس هاي زير به گونه ميزباني اختصاصي عادت يافته ترند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ديستمپر سگ
2) آبله گوسفندي
3) آبله گاوي
4) آنسفاليت اسبي غربي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ويروس هاي موجود در کدام گزينه در خون غالباً به ترتيب با
... بیشتر