جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری علوم و صنایع غذایی کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری علوم و صنایع غذایی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، فیزیک، شیمی و تجزیه مواد غذایی، میکروبیولوژی موادغذایی، اصول نگهداری و تکنولوژی محصولات غذایی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).