جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری علوم سیاسی و روابط بین الملل - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری علوم سیاسی و روابط بین الملل - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل دربرگیرنده رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، اندیشه سیاسی در اسلام، دیپلماسی و سازمان های بین المللی می باشد.
رشته روابط بین الملل از زیرمجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل شامل 1 گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات می باشد.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهل و هشتم ( بیشتر ... )