جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم درمانگاهی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم درمانگاهی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هشتاد و چهارم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيماري هاي نوک سفيدي برگ ذرت، تو خالي شدن ساقه گل کلم و پوسيدگي انتهاي ميوه هندوانه به ترتيب در اثر کمبود کدام عناصر ايجاد مي شوند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) مس - فسفر - موليبدن
2) روي - بور - کلسيم
3) گوگرد - منيزيوم - آهن
4) پتاسيم - نيتروژن - منگنز
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري
... بیشتر