جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم تشریحی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم تشریحی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و بیست و دوم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در اپی درم طیور، کدام طبقه، معادل طبقه دانه دار می باشد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) طبقه انتقالی
2) طبقه زایگر
3) طبقه شاخی
4) طبقه میانی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت
... بیشتر