جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری علوم تشریحی (آناتومی) کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری علوم تشریحی (آناتومی)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، تشریح عمومی، بافت شناسی، زیست شناسی سلولی، جنین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و چهل و سوم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کيتوسان از نظر ساختاري هم گروه با کدام يک از مواد داخل بدن است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) هيالورونيک اسيد
2) کلاژن
3) الاستين
4) فيبرونکتين

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جنس ظروف کشت از چيست؟... بیشتر