جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم باغبانی و فضای سبز - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم باغبانی و فضای سبز - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: آمار و طرح آزمایشات، ژنتیک عمومی، اصول باغبانی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و دهم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در ایران در کدام یک از کانون های آندمیک لیشمانیوز جلدی روستایی، مخزن بیماری موش تاترا ایندیکا می باشد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) منطقه جنوب و جنوب غربی کشور
2) منطقه جنوب شرقی بلوچستان
3) منطقه کانون مرکز و شمال شرقی کشور
4) منطقه شمال غربی استان آذربایجان شرقی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر
... بیشتر