جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری علوم آزمایشگاهی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری علوم آزمایشگاهی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بیوشیمی و بیوشیمی بالینی، انگل شناسی و قارچ شناسی، باکتری شناسی و ویروس شناسی، خون شناسی و انتقال خون، ایمنی شناسی و سرم شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).