جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری علمی - کاربردی گوشت و فرآورده های گوشتی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری علمی - کاربردی گوشت و فرآورده های گوشتی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی، شیمی موادغذایی و شیمی گوشت و فرآورده های گوشتی، میکروبیولوژی عمومی و فرآورده های گوشتی، اصول نگهداری مواد غذایی، تکنولوژی گوشت، اصول مهندسی صنایع غذایی، اصول کنترل کیفیت گوشت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).