جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری علمی - کاربردی بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری علمی - کاربردی بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بیوشیمی، کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی با منشاء دام، طیور و آبزیان (شیمیایی - میکروبی)، فیزیولوژی دستگاه گوارش، میکروبیولوژی عمومی ( باکتری، قارچ، ویروس)، انگل شناسی دامپزشکی، صنایع مواد غذایی با منشاء دامی (گوشت، شیر، فرآورده های با منشاء آبزیان)، بازرسی و بهداشت گوشت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).