جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری طراحی پوشاک کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری طراحی پوشاک

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی هنرهای تجسمی، طراحی لباس، تاریخ لباس، دوخت و الگو، علوم الیاف (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).