جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / ارشد علمی کاربردی صنعت - مهندسی فناوری ارشد - کیفیت جامع خودرو - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

ارشد علمی کاربردی صنعت - مهندسی فناوری ارشد - کیفیت جامع خودرو - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زبان تخصصی مدیریت (2)، کنترل کیفیت آماری (2)، آمار و احتمالات مهندسی (1)، مدیریت تولید (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و سوم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بستن و تعمير ظروف شکسته با نقره زياد به قصد زينت چه حکمي دارد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) حرام
2) مباح
3) مکروه تحريمي
4) مکروه تنزيهي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– استحباب غسل براي نماز کسوف
... بیشتر