جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / ارشد علمی کاربردی صنعت - مهندسی فناوری ارشد - مخابرات سیار - سیستم شبکه رادیویی (BSS) و سیستم شبکه سوئیچینگ (NSS) - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

ارشد علمی کاربردی صنعت - مهندسی فناوری ارشد - مخابرات سیار - سیستم شبکه رادیویی (BSS) و سیستم شبکه سوئیچینگ (NSS) - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: الکترونیک دیجیتال و آنالوگ (1)، ریاضیات مهندسی (1)، سیستم های مخابرات (1)، الکترومغناطیس (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و سی ام

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام سيســتم شرکت توليدکننده کالايي را توليد مي نمايد که هم اکنون مورد تقاضاست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) واکنش سريع
2) توزيع مبتني بر واکنش
3) توزيع مبتني بر مشارکت
4) خدمت تدارکاتي شخص ثالث

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت -
... بیشتر