جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - سازه های فضاکار کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - سازه های فضاکار

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: تحلیل سازه ها (3)، زبان تخصصی (2)، سازه های فولادی (3)، مقاومت مصالح (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).