جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / ارشد علمی کاربردی صنعت - مهندسی فناوری ارشد - تولید تایر - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

ارشد علمی کاربردی صنعت - مهندسی فناوری ارشد - تولید تایر - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: طراحی آمیزه های لاستیکی (2)، مکانیک تایر (3)، رئولوژی الاستومرها (3)، سیستم های مدیریت کیفیت (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و بیست و ششم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اعتقاد به عقيم يا نازا بودن پول،‌ پايگاه قوي توجيه کدام اصل از اصول کلي ماليه کلاسيک است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) حفظ توازن بودجه
2) لزوم تاديه فوري بدهي ها
3) حفظ بودجه در حداقل ممکن
4) اجازه استقراض براي اهداف توليدي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد
... بیشتر