جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / ارشد علمی کاربردی صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی فرآیند تولید چرم - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

ارشد علمی کاربردی صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی فرآیند تولید چرم - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ریاضی عمومی (2)، زبان انگلیسی (2)، تکنولوژی چرم 1 و 2 (4)، شیمی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هشتم ( بیشتر ... )