جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / ارشد علمی کاربردی صنعت - مهندسی فناوری ارشد - استخراج زغال سنگ - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

ارشد علمی کاربردی صنعت - مهندسی فناوری ارشد - استخراج زغال سنگ - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زمین شناسی ساختمان و سنگ شناسی رسوبی (2)، مکانیک سنگ (4)، روش های استخراج زیرزمینی (4)، نگهداری فضاهای معدنی (4) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و شانزدهم ( بیشتر ... )