جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی فنی و حرفه ای / کاردانی فنی و حرفه ای صنایع چوب و کاغذ - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کاردانی فنی و حرفه ای صنایع چوب و کاغذ - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس خواص فیزیکی و مکانیکی چوب (10 سوال) - درس خشک کردن و نگهداری چوب (10 سوال) - درس تکنولوژی چوب (10 سوال) - درس محاسبات فنی (15 سوال) - درس رسم فنی (15 سوال) - درس ریاضی (10 سوال) - درس زبان و ادبیات فارسی (15 سوال) - درس زبان عربی (15 سوال) - درس فرهنگ و معارف اسلامی (15 سوال) - درس زبان خارجی (15 سوال) - درس ریاضیات (20 سوال) - درس فیزیک (15 سوال) - درس شیمی (15 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).