جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری صنایع شیمیایی کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری صنایع شیمیایی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، شیمی فیزیک، شیمی آلی، انتقال حرارات و مکانیک سیالات، مجموعه دروس اختصاصی (شامل: موازنه انرژی و مواد، صنایع شیمیایی، عملیات واحد) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).