جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / کاردانی پیوسته آزاد صنایع شیمیایی - صنایع شیمیایی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی پیوسته آزاد صنایع شیمیایی - صنایع شیمیایی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: شیمی عمومی (10 سوال)، شیمی آلی (10 سوال)، شیمی تجزیه (10 سوال)، شیمی معدنی (10 سوال)، صنایع شیمیایی (20 سوال)، ریاضی (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).