جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری شیلات (تکثیر و پرورش - صید و بهره برداری - فرآوری محصولات) - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری شیلات (تکثیر و پرورش - صید و بهره برداری - فرآوری محصولات) - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ماهی شناسی، بیولوژی و شناخت سایر آبزیان، تکثیر و پرورش آبزیان، غذا و تغذیه در پرورش آبزیان (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).