جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری شهرسازی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری شهرسازی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی انگلیسی، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری معماری، تاریخ معماری و شهرسازی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).