جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / سلامت و رسانه کتاب هدیه دهید

سلامت و رسانه

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اپیدمیولوژی و آمار حیاتی (3)، زبان و ادبیات فارسی (2)، نگارش و مقاله نویسی به زبان های فارسی و انگلیسی (3)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و شصت و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – معروف ترين متفکر و شارح موضوع تفکيک قوا چه کسي است و اين موضوع اولين بار در قانون اساسي کدام کشور مطرح شد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) لاک – انگلستان     
2) منتسکيو – آمريکا  
3) روسو – فرانسه
4) ماديسون – آمريکا
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت
... بیشتر