جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت سلامت در بلایا و فوریت ها - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت سلامت در بلایا و فوریت ها - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: اصول و مبانی بلایا و فوریت ها (2)، آمار زیستی و اپیدمیولوژی بلایا و فوریت ها (2)، بهداشت و درمان در بلایا و فوریت ها (3)، نظام سلامت ایران و جهان (1)، تئوری های مدیریت و اصول مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهل و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سلول هاي جنسي اوليه،‌ ابتدا در جداره کدام بخش تشکيل مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کيسه کوريون
2) کيسه آلانتوئيس
3) کيسه آمنيون
4) کيسه زرده

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شبــکه هاي عصبي مايسنر و آئورباخ به تــرتيب در کدام يک از لايه هاي
... بیشتر