جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز زیست فناوری پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز زیست فناوری پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش شصت و پنجم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مهم ترین نشانه مسمومیت حاد، با نیتریت کدام است؟  سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تغییر رنگ خون
2) کمبود اکسیژن
3) خونریزی
4) شنای عمودی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از عوامل باکتریایی زیر در
... بیشتر