جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / زیست شناسی دریا کتاب هدیه دهید

زیست شناسی دریا

رشته زیست شناسی دریا کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد:جانوران دریا، بوم شناسی دریا، آلودگی دریا، گیاهان دریا.
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی دریا شامل موارد زیر می باشند:
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فیزیولوژی جانوری، جانورشناسی (با تاکید بر جانوران دریایی)، زیست شناسی سلولی و مولکولی، اکولوژی (با تاکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا).
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

شیوه نامه نگارش پایان نامه
1- آخرين بخش مقاطع كارشناسی ارشد و دکتری مربوط به تهيه پايان نامه کارشناسی ارشد و دکتری است كه دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری را موظف می‌ کند در حوزه ای که مربوط به رشته تحصيلی مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری وی می‌ باشد، زير نظر استاد راهنما به تحقيق و نگارش پایان ‌نامه بپردازد.
2- تعیین استاد راهنما با پيشنهاد دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری می‌باشد. موافقت استاد راهنما و تأييد گروه تخصصي نیز
... بیشتر