جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / زمین شناسی - آب های زیرزمینی (آب شناسی) کتاب هدیه دهید

زمین شناسی - آب های زیرزمینی (آب شناسی)

رشته زمین شناسی - آب های زیرزمینی (آب شناسی) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش آب های زیرزمینی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های زمین شناسی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته زمین شناسی - آب های زیرزمینی را دارند.
درس های آزمون دکتری سراسری رشته زمین شناسی -
آب های زیرزمینی به شرح زیر می باشد:
درس های آزمون اختصاصی: زمین شناسی ایران، آب زمین شناسی، هیدروژئولوژی پیشرفته، هیدرولیک آب های زیرزمینی (در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد)
درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی
جداول زیر شامل بسته های مکاتبه ای، بسته های آموزشی آنلاین، جزوات درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه تستی و تشریحی آزمون ها، کتاب های درسی و ... می باشند. این مطالب مهم ترین و مناسب ترین مطالبی هستند که می توانند شما را در آزمون دکتری یاری کنند.
همچنین منابع آزمون دکتری سراسری رشته زمین شناسی -
آب های زیرزمینی را می توانید به صورت رایگان در پایین همین صفحه مشاهده فرمایید.


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و سی و هشتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه بيانگر کلمه يا عبارتي اســت که براي ناميدن افراد يا پديده هايي است که داراي ويژگي ها و خصوصيات مشترک مي باشند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) متغير
2) مفهوم
3) فرضيه
4) نظريه

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – محدود کردن عنوان پژوهش کدام عامل
... بیشتر